ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

THALASSA SALVAGE:


Επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης ναυαγίων, για την υποστήριξη των μεγαλύτερων διασωστών στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένου των Επιχειρήσεων Ανύψωσης Βαρέων Τμημάτων & Αντιμετώπισης Πετρελαιοκηλίδων).