Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H  Εταιρεια THALASSA HOLDINGS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Καταδυτικων & Ναυτικων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Yπερακτιας & Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.
Η THALASSA HOLDINGS είναι αποφασισμένη να παρέχει χωρίς δισταγμό, την εξειδικευμένη βοήθεια της σε καταδυτικές και ναυτικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.   
Η THALASSA HOLDINGS ιδρύθηκε στον Πειραιά το 2018, προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ φάσμα Καταδυτικών & Ναυτικων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπεράκτιας & Ναυτιλιακής Βιομηχανίας