ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

THALASA DIVING:

Επαγγελματικές καταδύσεις και θαλάσσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου εργασιών συντήρησης / επισκευής / επιθεώρησης πλοίων, λιμενικών έργων και έργων πολιτικού μηχανικού).