ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

H  Εταιρεία THALASSA HOLDINGS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Καταδυτικών & Ναυτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Yπεράκτιας & Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Ειδικότερα, εστιάζει στους ακόλουθους τομείς, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Πελατών της σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας τις οδηγίες της HIRA και τον κώδικα πρακτικής του IMCA/HSE:

Α: THALASSA OFFSHORE

Υπεράκτιες Επιχειρήσεις Oil & Gas, για την υποστήριξη Υπεράκτιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξέδρων Γεώτρησης Ανοικτής Θαλάσσης, Πλατφόρμες Παραγωγής, Φορτηγίδων πόντισης και εκσκαφής αγωγών, Pigging & SPM (συμπεριλαμβανομένου των καταδύσεων εξαρτημένων από την επιφάνεια, καταδύσεων κορεσμού και υπηρεσιών DSV & ROV).

Β: THALASSA SUBSEA

Επιχειρήσεις Υποβρύχιων Καλωδίων, για την υποστήριξη των μεγαλύτερων Κατασκευαστών και Εργολάβων Υποθαλάσσιων Καλωδίων στον κόσμο, (συμπεριλαμβανομένου της εγκατάστασης Ενεργειακών Καλωδίων και Οπτικών Ινών, καθώς και επισκευής, συντήρησης, προστασίας, μηχανικής, έρευνας, αλλά και επιχειρήσεις UXO & ROV.

Γ: THALASSA SALVAGE

Επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης ναυαγίων, για την υποστήριξη των μεγαλύτερων διασωστών στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένου των Επιχειρήσεων Ανύψωσης Βαρέων Τμημάτων & Αντιμετώπισης Πετρελαιοκηλίδων).


Δ: THALASSA DIVING

Επαγγελματικές καταδύσεις και θαλάσσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου εργασιών συντήρησης/επισκευής/επιθεώρησης πλοίων, λιμενικών έργων και έργων πολιτικού μηχανικού).