Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η THALASSA HOLDINGS είναι αποφασισμένη να παρέχει χωρίς δισταγμό, την εξειδικευμενη βοήθεια της σε καταδυτικες και ναυτικες επιχειρησεις ανα τον κόσμο.   

 

Η THALASSA HOLDINGS δεσμεύεται να ενισχύει συνεχώς την αποδεδειγμένη ικανότητά του να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε οποιεσδήποτε θαλάσσιες έκτακτες καταστάσεις, όπου κι αν συμβαίνουν.

 

Η THALASSA HOLDINGS καθοδηγείται από την αποστολή να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και την ιδιοκτησία στη θάλασσα, υπερβαίνοντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας στην επιχείρηση.