Νέα

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ

Η ομάδα Μηχανικών  "THALASSA SALVAGE" και η ομάδα δυτών  "THALASSA DIVING",  ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εργασίες ανέλκυσης βυθισμένης φορτηγίδας με γερανό Ruston 100 τόνων στον Πλαταμώνα, στην Βόρεια Ελλάδα. Μετά τη βύθισή της, η φορτηγίδα είχε υποστεί αρκετά ρήγματα στο κατάστρωμα, καθώς ήταν φορτωμένη με μεγάλες πέτρες, οι οποίες μετακινήθηκαν εκτός καταστρώματος λόγω θαλασσοταραχής.

Οι επιτόπιες υπηρεσίες επισκευής περιελάμβαναν την επιδιόρθωση μικρών και μεγάλων ρηγμάτων με υποβρύχια συγκόλληση, το άδειασμα δεξαμενών έρματος, με πρεσάρισμα αέρα από τους αεραγωγούς, επίσης την απάντληση νερού απο τις ανθρωποθυρίδες του καταστρώματος, αφού είχαν σφραγιστεί όλα τα ανοίγματα με συγκεκριμένες κατασκευές μεταλλικών κιβωτίων και φλαντζών.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, από εκπαιδευμένους δύτες/συγκολλητές/τεχνικούς & μηχανικούς μας, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και πάντα υπό τις οδηγίες του Ναυπηγού μας και με την ικανοποίηση των Ασφαλιστών και των Λιμενικών Αρχών.

ΑΝΕΛΚΥΣΗ  ΒΥΘΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ