Νέα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Η THALASSA HOLDINGS,  παρέχει εμπορικές καταδυτικές και θαλάσσιες υπηρεσίες στις σημαντικότερες εταιρίες θαλάσσιας διάσωσης στον κόσμο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ