Νέα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η THALASSA HOLDINGS παρέχει εμπορικές καταδυτικές και θαλάσσιες υπηρεσίες στις σημαντικότερες εταιρίες θαλάσσιας αντιρρύπανσης στον κόσμο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ